บทความ

Top 5 Wine Myths debunked!

Top 5 Wine Myths debunked!

From the right kind of glass to the right food pairing to the right age–there are several myths that shroud our wine drinking culture.... Read More

6 เทคนิคการแพร์ริ่งไวน์กับรสอาหาร

6 เทคนิคการแพร์ริ่งไวน์กับรสอาหาร

จากเคล็ดลับที่ทำให้สามารถเลือกไวน์ (Wine) ด้วยตนเองได้แล้วในบทความเรื่อง พันธุ์องุ่นไวน์เบื้องต้น (Grape Varieties), แหล่งผลิตไวน์ระดับท็อปของโลก (Wine Regions)... Read More

6 Recommended Vineyards in Thailand

6 Recommended Vineyards in Thailand

Find out where the best wineries are located in Thailand. The scenery of each locale is well worth a trip!... Read More

Why many people love Robust Red?

Why many people love Robust Red?

Robust Red Wine glasses from Lucaris are lightweight and bring out the best from your reds. The extra large bowls not only look... Read More

Lucaris ‘DESIRE’ Won the China Good Design Award 2017

Lucaris ‘DESIRE’ Won the China Good Design Award 2017

Lucaris DESIRE wine glasses collection won the China Good Design Award 2017– the first Chinese international design award under the strict statu..... Read More

วิธีการจับแก้วไวน์ที่ถูกต้อง BY LUCARIS

วิธีการจับแก้วไวน์ที่ถูกต้อง BY LUCARIS

œโดยก้านแก้วไวน์ (Stem) นอกจากจะช่วยเรื่องความสวยงามแล้วยังเป็นส่วนที่ไว้สัมผัสป้องกันการที่อุณหภูมิจากมือเข้าไปกระทบต่อไวน์ภายในแก้ว (สมัยนี้เริ่มเป็นที่นิยมที่นำแก้วไวน์มาใช้กับเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ใช้เป็นแก้วน้ำ หรือแก้วค็อกเทล และอื่นๆ) การไปจับที่ตัวแก้วโดยตรงนั้น นอกจากอาจทำให้ไวน์ได้รับความร้อนและรสชาติเปลี่นแปลง มันอาจทำให้คุณดูเป็นแกะดำในร้านหรือวงดื่มได้เลยหละ... Read More

Types of wine glasses – second series (white wine)

Types of wine glasses – second series (white wine)

Here’s raising a toast to white wines 1. Chardonnay glass: This glass type has a small bowl which is rounded at the bottom and slightly... Read More

5 simple tricks of pairing desi Indian food with wines

5 simple tricks of pairing desi Indian food with wines

Pairing wines with Indian cuisines is not rocket science, here we solve the riddle by finding the perfect synergies from the varied palates of India… ... Read More

How to choose a glass of red wine, white wine glass, champagne glass.

How to choose a glass of red wine, white wine glass, champagne glass.

Each wine glass Each wine drinking can affect and how? There are several types, such as glass, wine glass, Red Wine Glass, White Wine Glass and Champ... Read More