กรุงโตเกียว มีการผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้าไว้กับประเพณีอันดั้งเดิมสู่ยุคปัจจุบันที่เข้ากับความทันสมัย มอบแรงบันดาลใจในการดีไซน์แก้วลูคาริส คอลเลคชั่นโตเกียว เท็มป์เทชั่น ที่ถูกสร้างสรรค์เพื่อการกินดื่มในสังคมสมัยใหม่ ซึ่งความงดงามและวิถีปฏิบัติคือความโดดเด่นและลงตัว

ซื้อออนไลน์