รายการเลขที่ : LS14CN15
ความจุ : 440 มล.
15 1/2 UKออนซ์ 
15 US ออนซ์
ความสูง : 143 มม.
  กล่องบรรจุ ลูกบาศก์เมตร : 6/24
0.040 

ซื้อออนไลน์