รายการเลขที่ : LT14LD15
ความจุ : 430 มล.
15  UK ออนซ์ 
14 1/2 US ออนซ์
ความสูง : 130 มม.
  กล่องบรรจุ ลูกบาศก์เมตร : 6/24 0.025

ซื้อออนไลน์